Seleccionar página

Xubilación anticipada para os Policías Locais

Xubilación entre os 59 e 65 anos

Entra en vigor a xubilación anticipada para Policías Locais

O pasado 2 de xaneiro deste ano entrou en vigor o Decreto que regula a xubilación anticipada dos Policías Locales, polo que durante estes anos se podrerán xubilar os Policías Locais que teñan entre 59 e 65 anos, o que implica que, dada a elevada media de idade dos membros dos Corpos de Policía Local de Galicia, vanse xubilar un gran número de efectivos, polo que durante os próximos anos se convocarán un gran número de prazas.

Aproveita este momento irrepetible para conseguir a tua praza de Policía Local.